ДНЗ "Олевський професійний ліцей"
П`ятниця, 2020-10-30, 7:44 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна ПоложенняРеєстраціяВхід
Єдина Країна! Единая Страна!
Меню сайту
Новини ПедПРЕСА


Положення

про Раду учнівського самоврядування

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»

 

 

Розділ І

Загальні положення

 

 1. Рада учнівського самоврядування ДНЗ «Олевський професійний ліцей» – добровільна громадська організація учнів ліцею, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на соціальне становлення учнів як повноправних членів суспільства, реалізацію та захист прав учнів, їх свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству України.
 2. Положення про статус Ради учнівського самоврядування ДНЗ «Олевський професійний ліцей» визначається відповідно Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об’єднання громадян» та інших нормативно – правових актів, прийнятих на їх виконання.
 3. Рада учнівського самоврядування ліцею утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Розділ ІІ

 

Мета та завдання

 

 1. Головною метою діяльності Ради учнівського самоврядування ДНЗ «Олевського професійного ліцею» є об’єднання  учнів ліцею для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, національно – культурних, спортивних та інших суспільних інтересів.
 2. Головним завданням Ради учнівського самоврядування ліцею є:
  • формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної активності молодого покоління;
  • здійснення діяльності спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих інтересів;
  • забезпечення активної участі учнів в органах самоврядування ліцею.

 

 

 

 

Розділ ІІІ

Керівні органи Ради учнівського самоврядування

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»

 1. Найвищим органом Ради учнівського самоврядування є:
  • загальні збори учнів Олевського професійного ліцею, які обираються не менше одного разу на рік.

2.Позачергові збори скликаються на вимогу  Ради старост або        адміністрації ліцею.

 1. До компетенції загальних зборів учнів входять:
  • затвердження та внесення змін та доповнень до Положення про учнівське самоврядування;
  • розгляд та затвердження звітів Ради  учнівського самоврядування;
  • прийняття рішення  про реорганізацію, вибори, перевибори голови Ради учнівського самоврядування та активу Ради самоврядування;
  • оцінка діяльності Ради самоврядування ліцею.
 2. Збори можуть вирішувати інші питання, пов’язані з діяльністю Ради учнівського самоврядування.
 3. Рада самоврядування ДНЗ «Олевський професійний ліцей» є керівним органом на період між скликанням та проведенням загальних зборів учнів ліцею.

 

 

Розділ ІV

  Склад та діяльність Ради учнівського самоврядування

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»

 

 1. Рада учнівського самоврядування складається із представників всіх груп ліцею.
 2. Для досягнення завдань, поставлених перед учнівським самоврядуванням, члени Ради  ДНЗ «Олевський професійний ліцей» здійснює свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:
  • допомагають майстрам в/н, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріплення дисципліни, підведення підсумків  навчально – виробничої  та навчально – виховної діяльності груп за тиждень, місяць, тощо;
  • контролюють поточну успішність, відвідування учнями занять, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку ліцею;
  • організовують чергування учнів;
  • беруть участь в організації та проведенні культурно – масової роботи, спортивних оздоровчих заходів;
  • організовують контроль за збереження ліцейного майна та обладнання: навчальних кабінетів і майстерень,  підручників, навчальних посібників, інструментів і т.д.;
  • допомагають в організації та проведенні конкурсів професійної майстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіади тощо;
  • допомагають в організації дозвілля учнів: залучення їх в гуртки та спортивні секції;
  • виходять з пропозиціями до адміністрації ліцею про заохочення учнів за успіх у навчанні, досягнення у виробничій діяльності, спорті та інше;
  • надають пропозиції адміністрації ліцею про заохочення  щодо внесення стягнень за порушення єдиних педагогічних вимог і правил та обов’язків ліцею.
 3. Рада учнівського самоврядування проводить свої засідання 1 раз на місяць.
 4. Рада  учнівського самоврядування ДНЗ «Олевський професійний ліцей» має право на представлення та захист інтересів учнів ліцею у взаємостосунках з адміністрацією та педагогічним колективом.
 5. Рада самоврядування має право скликати загальні збори учнів ліцею.

 

 

РозділV

Статус та діяльність голови Ради учнівського самоврядування

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»

 1. Голова Ради учнівського самоврядування обирається із числа учнів навчальних груп відкритим голосуванням.
 2. За поданням  Голови Ради учнівського самоврядування обирається актив в складі: заступника голови Ради самоврядування,  навчально – інформаційний сектор, сектор порядку та дисципліни, сектор культури та відпочинку, соціально – правовий сектор,  спортивно – оздоровчий сектор, сектор турботи та милосердя
 3. Голова Ради учнівського самоврядування має право:
  • скликати позачергове засідання Ради самоврядування;
  • представляти інтереси Ради   учнівського самоврядування в стосунках з адміністрацією та педагогічним колективом ліцею;
  • брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються учнів;
  • у межах своєї компетенції давати доручення та розпорядження, обов’язкові для всіх членів ради самоврядування та учнів ліцею.

     4. Голова Ради учнівського самоврядування та голови секторів обираються терміном на  один рік і затверджуються наказом директора ліцею.

 

                             Рада учнівського самоврядування

ДНЗ «Олевський професійний ліцей»

 

 

         Рада учнівського самоврядування в ДНЗ «Олевський професійний ліцей» здійснюється на основі Положення про учнівське самоврядування.

 

         Мета: здійснення діяльності, спрямованої на соціальне становлення учнів як повноправних членів суспільства, реалізацію та захист прав учнів, їх свобод, творчих  здібностей, формування та розвиток соціальної активної особистості з почуттям національної самосвідомості та свідомої громадської позиції.

 

Завдання:

 

•  формування в учнів організаторських вмінь, підвищення соціальної активності молодого покоління;

•  здійснення діяльності, спрямованої на задоволення економічних, творчих та інших інтересів;

•  забезпечення активної участі учнів у органах самоврядування ліцею.

 

Заповіді:

             • Твори добро!

             • Люби своїх близьких!

             • Допомагай іншим людям!

    • Не лінуйся та не шукай виправдовування своїм слабостям!

    • Настирливо оволодівай знаннями!

    • Знайди свою ціль у житті!

    • Пізнай світ і себе!

    • Внось у своє життя новизну!

        

 

 

 

              Діяльність секторів Ради учнівського самоврядування

 

Навчально – інформаційний сектор:

  • створення груп для допомоги учням, які мають незадовільні оцінки;
  • виявлення та підтримка здібних та обдарованих учнів;
  • допомога викладачам та майстрам виробничого навчання у проведенні предметних та професійних тижнів і т. п.

Сектор порядку та дисципліни:

  • виявлення порушників дисципліни та попередження правопорушень;
  • вихід з пропозиціями на Раду профілактики правопорушень з питаннями поведінки, успішності, відвідування занять та виробничої практики;
  • організація чергування в кабінетах, ліцеї, на територіях, закріплених за групами та проведення санітарних днів.

 Прес - центр:

  • організація та проведення годин громадського інформування, випуск ліцейних газет;
  • соціальні досліди;
  • проведення  інформування;
  • оформлення ліцею до проведення свят, вечорів;
  • публікація засобах масової інформації та на сайті ліцею про життя та діяльність ліцею.

Сектор милосердя та турботи:

  • створення банку речей для багатодітних, малозабезпечених сімей та для дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • організація та керівництво за операцією «Ветеран живе поруч»;
  • збір матеріалу для ліцейного музею: «Моя рідна сторона».

Сектор культури та відпочинку:

  • організація змістовного відпочинку учнів;
  • підготовка та проведення традиційних ліцейних свят, культпоходів та екскурсій;
  • організація та участь в сумісних мироприємствах  міста;

Спортивно – оздоровчий сектор:

  • залучення учнів для участі у спортивних секціях;
  • організація спортивних мироприємств, туристичних походів та змагань, військово – спортивних свят та ігор;
  • ведення журналу спортивних досягнень учнів.

Соціально – правовий сектор:

  • захищає права та інтереси учнів ліцею;
  • допомагає колективу ліцею у вихованні усвідомленої дисципліни, дотримання правил для учнів;
  • організовує чергування навчальних груп в ліцеї, на вечорах відпочинку, тощо;
  • призначає відповідальних за підтримку дисципліни і порядку, відвідуванням учнями ліцею;
  • виховує в учнів бережливе відношення і слідкує за збереженням ліцейного майна;
  • слідкує за витратами грошових коштів, веде необхідну документацію.

 

Діяльність секторів консультують педагоги ліцею.

Засідання секторів  проходить один раз на місяць. Сектор  складає план проведення мироприємств на весь навчальний рік з урахуванням аналізу роботи за попередній навчальний рік. Проводяться тематичні заняття, на яких голови секторів вчаться розробляти  плани роботи, проводяться групові збори, організовувати одногрупників для проведення різноманітних мироприємств як у групах так і в ліцеї.

Калькулятор
Пошук в інтерне...
Пошук по сайту
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Олевск