ДНЗ "Олевський професійний ліцей"
Середа, 2019-03-20, 10:58 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Правила прийомуРеєстраціяВхід
Єдина Країна! Единая Страна!
Меню сайту
Новини ПедПРЕСА


ПРАВИЛА

прийому до ДНЗ "Олевський ПЛ" на 2015 рік

 

1. Загальна частина

1.1. До ДНЗ "Олевський ПЛ" приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до ДНЗ "Олевський ПЛ" здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

 

2. Приймальна комісія.

2.1. Прийом до ДНЗ "Олевський ПЛ" здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища Данюк Ю. М., який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

 • Організовує прийом заяв та документів;
 • Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом. 

2.4. ДНЗ "Олевський ПЛ" здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

На базі неповної базової загальної середньої освіти ( 9 класів), термін навчання 3 роки (первинна професійна підготовка)

- Столяр будівельний третього розряду, паркетник третього розряду

Ліцензія МОНУ серія АЕ № 527062 від 02.09.2014 року

Ліцензійний обсяг - 60 осіб

Обсяг держзамовлення - 27 осіб

- Маляр третього розряду, штукатур третього розряду; лицювальник-плиточник другого розряду

Ліцензія МОНУ серія АЕ № 527062 від 02.09.2014 року

Ліцензований обсяг - 30 осіб

Обсяг держзамовлення - 30 осіб

- Муляр третього розряду, пічник третього розряду, тесляр другого розряду

Ліцензія МОНУ серія АЕ № 527062 від 02.09.2014 року

Ліцензований обсяг - 30 осіб

Обсяг держзамовлення - 25 осіб

- Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж третього розряду, електрозварник ручного зварювання третього розряду

Ліцензія МОНУ серія АЕ № 527062 від 02.09.2014 року

Ліцензований обсяг - 30 осіб

Обсяг держзамовлення - 28 осіб

Загальний план держзамовлення доведений до ліцею на 2015/2016 навчальний рік складає 110 осіб.

2.5. Прийом документів від вступників розпочинається 1 червня 2015 року,

завершується 25 серпня 2015 року.

2.6. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця - з 9-00 до 17-00 години.

2.7. Іногородні учні забезпечуються безкоштовним проживанням в гуртожитку.

 

3. Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ до професійно-технічного училища із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством 086-0 (оригінал або завірену копію);
 • завірена копія ідентифікаційного коду;
 • завірена копія свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • довідка з місця проживання та про склад сім ’ї;
 • б фотокарток розміром 3x4;
 • Документи, що дають право на пільги);
 • Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.1 Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.2 Прийом документів від вступників завершується 26 серпня 2015 року.

 

4. Умови прийому.

4.1. Прийом до ДНЗ "Олевський ПЛ" проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

 • за рейтинговим списком вступників;
 • за результатами співбесіди;
 • за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;
 • за результатами вступних випробовувань;
 • запровадження інших критеріїв відбору, що не суперечать законодавству України.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3 Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

5. Зарахування.

5.1 Зараховуються поза конкурсом: особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

5.2 Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

5.3 Діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

5.4 Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

5.5 Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

5.6 Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

5.7 Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.8. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.9 Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ДНЗ "Олевський ПЛ" за обраною формою навчання.

5.10 У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.11 Зарахування до ДНЗ "Олевський ПЛ" здійснюється наказом директора цього закладу.

5.12. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ "Олевський ПЛ" може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.13. Зарахування до ДНЗ "Олевський ПЛ" на навчання за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

 

6. Прикінцеві положення.

6.1 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів до їх початку відраховуються з ліцею.

6.2 При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3 Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4 Контроль за дотриманням цих правил здійснюється Міністерством освіти і науки України, управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.

6.5 Правила прийому до ДНЗ "Олевський ПЛ" розроблені на підставі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОНУ.

Правила прийому обговорені та прийняті педагогічною радою закладу.

Калькулятор
Пошук в інтерне...
Пошук по сайту
Календар
«  Березень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Олевск