ДНЗ "Олевський професійний ліцей"
П`ятниця, 2020-10-30, 6:50 AM
Вітаю Вас Гість | RSS
 
Головна Правила прийомуРеєстраціяВхід
Єдина Країна! Единая Страна!
Меню сайту
Новини ПедПРЕСА


                       

  ПОГОДЖЕНО:                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

        Начальник                                                                            Директор

        управління освіти і науки                                                  ДНЗ «Олевський ПЛ»

       Житомирської обласної державної                                    ____________Ю. М.Данюк                                                                 

       адміністрації                                                                        «31» жовтня 2019 р.

        _________ Л.П. Шевчук                                                    

                                                                                                      

 

П Р А В И Л А

прийому до Державного навчального закладу «Олевський професійний ліцей»

                                       на 2020 рік

 

Розроблені відповідно до Типових правил прийому до ПТНЗ України, затверджених наказом МОН від 14.04.2013р. №499, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

 

 1. Загальна частина
  1. До  Державного навчального закладу «Олевський професійний ліцей» (далі ДНЗ «Олевський ПЛ») приймаються громадяни України.
  2.  Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за віковими  та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.                                                             

  1. Прийом до ДНЗ «Олевський ПЛ» здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

 

 1. Приймальна комісія.
  1. Прийом до ДНЗ «Олевський ПЛ» здійснює приймальна комісія.
  2. Очолює приймальну комісію директор ліцею Данюк Ю. М., який своїм наказом визначає склад і порядок її роботи.
  3. Приймальна комісія:

Організовує прийом заяв та документів;

      Проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів,  працевлаштування після закінчення навчального закладу;

     Організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

Приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ДНЗ «Олевський ПЛ», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

Організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

Вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

 

 

  1. ДНЗ «Олевський ПЛ» здійснює підготовку кваліфікованих робітників за такими професіями:

 

На базі базової загальної середньої освіти ( 9 класів), термін навчання 3 роки (первинна професійна підготовка)
 

 

з/п

Код за національним класифікатором України

Назва професії

Ліцензійний обсяг

План набору

Термін навчання

1.

7124

Столяр будівельник

60

25

3 роки

 

2.

7132

Паркетник

3.

7141

Маляр

30

25

3 роки

 

4.

7133

Штукатур

5.

7132

Лицювальник-плиточник

6.

7122

Муляр

30

25

3 роки

 

7.

7122

Пічник

8.

7124

Тесляр

9.

7137

Електромонтажник з освітлення та освітлюваних робіт

30

25

3 роки

10.

7212

Електрозварник ручного зварювання

3 роки


 

 

 

 

 •  
 • Столяр будівельний третього розряду; паркетник третього розряду

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

 

 • Маляр третього розряду, штукатур третього розряду; лицювальник-плиточник другого розряду.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

 

 

 • Муляр третього розряду,  пічник третього розряду, тесляр другого розряду.

Специфічні вимоги

Вік: прийняття на роботу, після закінчення строку навчання, здійснюється відповідно до законодавства.

Стать: чоловіча, жіноча (обмеження отримання професії по статевій приналежності визначається переліком важких робіт і робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, затверджених наказом МОЗ України № 256 від 29.12.1993).

Медичні обмеження.

 

 

 • Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж третього розряду,  електрозварник ручного зварювання третього розряду.

Специфічні вимоги:

Вік: по закінченні терміну навчання – не менше 18 років.

Стать: чоловіча.

Медичні обмеження.

 

 

          Загальний план регіонального замовлення доведений до ліцею на 2020   навчальний рік складає 100 осіб.

  1. Прийом документів від вступників розпочинається 1 червня  2020 року, завершується 25 серпня 2020 року.
  2. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця   - з 9-00 до  17-00 години.

  1. Іногородні учні забезпечуються безкоштовним  проживанням в гуртожитку.

 

 1. Документи для вступу

Вступники подають особисто заяву про вступ  до ДНЗ «Олевський ПЛ»  із зазначенням обраної професії,  форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання , до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством 086-0 (оригінал);
 • завірена копія ідентифікаційного коду;
 • завірена копія свідоцтва про народження (для осіб, які за віком не мають паспорта);
 • 6 фотокарток розміром 3х4;
 • Документи, що дають право на пільги (вступник пред’являє особисто паспорт);
 • Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних».
  1. Прийом документів від вступників завершується 25 серпня 2020 року.

 

4. Умови прийому.

          4.1. Прийом до ДНЗ «Олевський ПЛ» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за рейтинговим списком вступників;

за результатами співбесіди;

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту;

         4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

         4.3  Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 

 

 

 

 1. Зарахування.

5.1  Зараховуються поза конкурсом:

5.1.1. Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

5.1.2. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

5.1.3. Діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

5.1.4. Особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, - за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

5.1.5. Особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

5.1.6. Діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

5.1.7. Діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

 

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

5.2.1. Випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

5.2.2. Учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

5.2.3. Особи, які вступають до ДНЗ «Олевський ПЛ» за цільовим направленням на навчання.

5.2.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею обраною формою навчання.

5.2.5. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.2.6. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора.

5.2.7. Після конкурсного відбору зарахування до ДНЗ «Олевський ПЛ» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.2.8. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, передбачених Бюджетним кодексом України на зазначені цілі.

 

 1. Прикінцеві положення.
  1.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів до їх початку відраховуються з ліцею.
  2. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій, ліцей  може проводити додатковий прийом.
  3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.
  4. Контроль за дотриманням цих правил здійснюється Міністерством освіти і науки  України,  управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації.
  5. Правила прийому до ДНЗ «Олевський ПЛ» розроблені на підставі «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», затверджених наказом МОНУ № 499  від 14.05.2013 року(зі змінами).
  6. Правила прийому до Державного навчального закладу «Олевського професійного ліцею» на 2020 рік розглянуті на засіданні педагогічної ради 31 жовтня 2019 року протокол №2.

 

 

 

 

 

Калькулятор
Пошук в інтерне...
Пошук по сайту
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Олевск